PRAVIDLA SOUTĚŽE

MISTŘI SÁDROKARTONU

Pořadatel a Organizátor:

Pořadatelem a organizátorem fotosoutěže je společnost KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely.

Doba trvání fotosoutěže:

Do fotosoutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splní předpoklady účasti ve fotosoutěži v období 18. 03. – 01. 06. 2024.

Účastníci fotosoutěže:

Účastníkem fotosoutěže může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (OSVČ) s platným IČO, která má doručovací adresu na území České republiky. Účastníky se nemohou stát zaměstnanci KNAUF Praha, spol. s r.o.

Výhry:

Hrajeme o montérky KNAUF, které obdrží KAŽDÝ soutěžící na základě odeslání a uznání svého veřejného příspěvku/fotografie pořadatelem. Dále hrajeme o hlavní výhry, kterými jsou 3 poukázky na nákup profi nářadí dle vlastního výběru v hodnotě 1x 20.000, -Kč; 1x 30.000, -Kč a 1x 50.000, -Kč. Speciální výhrou je 1 paleta desek KNAUF WHITE ONE.

Princip fotosoutěže a získání výhry:

Ve fotosoutěži v období od 18. 03. – 01. 06. 2024 zasílají soutěžící fotografie, na nichž je stavba s montáží sádrokartonových desek KNAUF WHITE ONE, nebo na nichž jsou vyfotografováni sádrokartonáři se sádrokartonovou deskou Knauf WHITE ONE na konkrétní stavbě. Alespoň z jedné z přihlášených fotografií musí být patrná jasná identifikace desky KNAUF WHITE ONE (např. viditelný zelený název KNAUF WHITE ONE na hraně desky). Další z možností, jak jasně identifikovat desku, je nahrát fotokopii dokladu o nákupu desek KNAUF WHITE ONE. Do soutěže může 1 soutěžící přihlásit maximálně 3 soutěžní příspěvky, přičemž z jedné stavby (adresy) může zaslat pouze 1 příspěvek.

Každý soutěžící získává montérky. Vítěze hlavních cen (3 poukázky na nákup profi nářadí) vylosuje a vyhlásí pořadatel na konci soutěže, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Speciální výhru 1 palety desek KNAUF WHITE ONE získá soutěžící s nejvyšším počtem hlasů na webových stránkách soutěže.

Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhru nelze směnit za hotovost. Výhra není vyměnitelná. Vymáhání výhry ze soutěže soudní cestou je vyloučeno. Výhra bude výherci předána osobně obchodním zástupcem společnosti Knauf.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo vyřadit ze hry fotografie bez uvedení jména autora a místa stavby a dále vyřadit ze soutěže sporné či hanlivé snímky. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Úplná pravidla soutěže zde.